Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att gestalta kön

Projektet bedrevs av studenter och lärare på teaterhögskolorna i Luleå, Malmö och Stockholm samt vid skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Syftet var att ge studenter och lärare möjligheter att finna fler dimensioner och valmöjligheter när det gäller hur kön gestaltas på scen och i medier.

Projektets syfte var att höja kvaliteten i utbildningarna nu och i framtiden så att studenterna ska kunna göra aktiva och medvetna konstnärliga val i sin gestaltning ur genusperspektiv, precis som lärarna ska kunna göra aktiva och medvetna pedagogiska val i sin undervisning ur såväl genus- som jämställdhetsperspektiv. Till projektet knöts projektledaren Gunilla Edemo, dramaturgen Kristina Hagström Ståhl och forskaren Anna Lund.

Projektet finansierades av Framtidens kultur och NSHU.

En slutrapport publicerades i november 2009 med titeln Att gestalta kön - berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, en närmare 250 sidor tjock bok där studenters arga, melankoliska och upprymda funderingar och beskrivningar av sina erfarenheter varvas med samtal mellan deltagare från olika positioner, essäer om hur det ser ut på nutidens teater och på framtidens samt många drastiska illustrationer med motiv från projektet och vardagen.

Rapporten finns som pdf att ladda ned här.

Rapporten finns i tryckt version att köpa till självkostnadspris på Stockholms konstnärliga högskola.

Kortversion på engelska finns här (pdf)

Page Manager: Tobias Egle|Last update: 3/2/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?