Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Master musikdramatik

Masterprogrammet i Musikdramatik vänder sig till dig som varit yrkesverksam som musikalartist eller operasångare i några år och som vill vidareutveckla dig som scenkonstnär. Du söker till programmet med ett eget undersökande projekt som sedan går som en röd tråd genom hela utbildningen. I mötet med dina medstudenter, din handledare, gästlärare från konstområdet, såväl som experter från andra fält får du möjlighet att pröva nya perspektiv och utmana din praktik. Du läser flera kurser tillsammans med masterstudenterna i teater, fördjupat skådespeleri och Contemporary Performative Arts. Programmet är forskningsförberedande.

OBS! Ingen antagning. Programmet ges inte 2020, men intresserade rekommenderas söka till masterprogrammet i Contemporary Performative Arts istället.

Vad innehåller utbildningen?

Självständigt arbete (60 hp)

Studenten genomför ett eget projekt utifrån en specifik frågeställning eller tematik. Kursen löper under de två åren och redovisas såväl sceniskt som skriftligt, en aspekt i kursen är att arbeta med experimentella former för akademiskt och konstnärligt skrivande. I arbetet med det egna projektet ges studenten stöd genom enskild handledning, seminarier, workshops och ett labbforum där projekten regelbundet processas i feedback-sessioner tillsammans med masterutbildningen Contemporary performative arts och masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri. Denna del av utbildningen kopplar tydligt till konstnärlig forskning inom området och bedrivs på svenska och engelska.

Övriga kurser år 1

Profilkurs musikdramatisk gestaltning (7,5 hp)
Konstnärligt metodiskt arbete (7,5 hp)
Reflektion och konstnärlig praktik (7,5 hp)
Film och visuell kommunikation (7,5 hp)

Kurserna syftar till att utmana studentens undersökande projekt med nya perspektiv och infallsvinklar, så som reflektion kring ett omgivande samhälle och den egna praktiken, film som verktyg och andra verksamma konstnärers arbetsmetoder.

Övriga kurser år 2

Offentligt rum och platsspecifik gestaltning 7,5 hp
Akademiskt och konstnärligt skrivande 7,5 hp
Omvärld, ledarskap och kommunikation 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp

Kurserna syftar till att fördjupa studentens undersökande projekt och fördjupa kunskaperna kring akademiskt och konstnärligt skrivande i relation till den egna och andras praktik. Samt att sätta sitt projekt i relation till det offentliga rummet och att bygga en bas för hur studenten kan kommunicera kring sitt projekt till ett lokalt och globalt arbetsfält.

Undervisningsspråk är svenska och engelska

Utbildningsmiljö

Högskolan för Scen och Musik möjliggör en plattform för samarbeten med studenter på övriga utbildningar inom såväl det sceniska området som musikområdet.

Vid programmet undervisar nationellt och internationellt verksamma lärare och konstnärer. Vi samarbetar med andra lärosäten institutioner, fria grupper, plattformar och scenkonstnärer såväl lokalt som internationellt.

Vid Högskolan för scen och musik finns en för Skandinavien unik högskolemiljö där musiker, komponister, operasångare, musikalartister och skådespelare utbildas på kandidat- och masternivå sida vid sida.
Här finns även konstnärlig forskarutbildning. En framstående lärarkår bestående av såväl disputerade som konstnärliga professorer, samt lektorer och adjunkter svarar för hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i utbildningen.
Vi ingår även i internationella nätverk av högskoleutbildningar inom opera och musikal.

Lokaler

Inom det sceniska området förfogar vi gemensamt över två teatrar – varav en musikteater – fem teaterstudior, två dans- och rörelsesalar samt ett antal sång- och instuderingsrum.

Organisation

Utbildningen ingår i scenområdet vid Högskolan för scen och musik, som leds av enhetschefen Catharina Bergil tillsammans med en ledningsgrupp bestående av ämnesföreträdaren Cecilia Lagerström, programansvariga Monica Danielson, Nina Norblad, Henrik Andersson, Peter Melin samt två studentrepresentanter.
Henrik Andersson är programansvarig för mastersutbildningarna Contemporary Performativ Arts, Förjupat skådespeleri samt Musikdramatik.

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2019-09-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?