Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Antagning till forskarutbildningen

Antagning till forskarutbildning vid Högskolan för scen och musik kan endast ske efter särskild utlysning. Undantagsvis kan doktorand som har en garanterad extern finansiering antas; för sådan information se Fördjupad information om forskarutbildningarna (PDF). 

Vid utlysning av platser till forskarutbildningen, utlyses också anställning som doktorand för motsvarande tid som forskarutbildningen kräver, dvs. fyra år. Detta innebär att man som forskarstuderande och doktorand har en tidsbegränsad anställning med fast lön i fyra år. Ingångslönen är (gäller från 2016) 24.600 kr/mån. När man har uppnått 50% av sin forskarutbildning höjs månadslönen till 27.050 kr, och från 75% höjs månadslönen till 29.300 kr.

Aktuell antagning

Aktuell antagningsomgång annonseras under rubriken Aktuellt, som du hittar via startsidan för Högskolan för scen och musik.

Instruktioner och krav

Du kan läsa detaljerade instruktioner med krav på den sökande i de allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne nedan. (klicka på rubrikerna för att läsa mer)

 • Musikpedagogik

  Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll.

  Således behandlas problem i sammanhang där musik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi och musikvetenskap för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.

  Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde.

  Genom utbildningen skall de forskarstuderande skaffa sig en kvalificerad kunskap om musikpedagogik som vetenskap, en bred teoretisk och forskningsmetodisk skolning och förmåga till självständigt forskningsarbete. Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

  För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i musikpedagogik är uppbyggd, se studieplan nedan. 

  Kontaktinformation

  Forskarutbildningsansvarig för musikpedagogik:
  Monica Lindgren, professor, forskare, musikpedagogik 
  Telefon: 031-786 4157
  E-post: monica.lindgren@hsm.gu.se

  Forskarutbildningshandläggare:
  Anna Frisk
  Telefon: 031-786 4042
  E-post: anna.frisk@konst.gu.se

  Studieplan

  Studieplan i musikpedagogik för filosofie doktorsexamen

 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

  Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap som vetenskap är av värde.

  Genom utbildningen skall de forskarstuderande skaffa sig en kvalificerad kunskap om estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap som vetenskap, en bred teoretisk och forskningsmetodisk skolning och förmåga till självständigt forskningsarbete.

  Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den estetiskt inriktade utbildningsvetenskapliga forskningen relevant problem samt att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

  För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är uppbyggd, se studieplan nedan. 

  Kontaktinformation

  Forskarutbildningsansvarig för estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap:
  Monica Lindgren, professor, forskare, musikpedagogik 
  Telefon: 031-786 4157
  E-post: monica.lindgren@hsm.gu.se

  Forskarutbildningshandläggare:
  Anna Frisk
  Telefon: 031-786 4042
  E-post: anna.frisk@konst.gu.se

  Studieplan

  Studieplan forskarutbildning för filosofie doktorsexamen

 • Musikalisk gestaltning

  Syftet med den konstnärliga utbildningen på forskarnivå i musikalisk gestaltning är att genom skolning i relevanta konstnärliga metoder och teoribildning utbilda musiker och tonkonstnärer inom skilda genrer med förmåga att självständigt kunna driva forskningsprojekt som bidrar till kunskaps- och metodutveckling inom ämnet. Detta görs genom:

  • Att med vetenskapligt arbete och vetenskapliga metoder fördjupa den musikaliska gestaltningen - upprätta en dialog mellan praktiska frågor rörande musikalisk gestaltning och teoretisk underbyggda metoder och angreppssätt
  • Att manifestera kunskaper inom ämnesområdet musikalisk gestaltning med hjälp av för ämnesområdet relevant metodutveckling
  • Utformande av nya former för manifesterande av musikalisk kunskap och gestaltningsförmåga

  Forskarutbildningen i musikalisk gestaltning har följande alternativa ämnesinriktningar:

  • Musikalisk gestaltning med inriktning på interpretation
  • Musikalisk gestaltning med inriktning på komposition
  • Musikalisk gestaltning med inriktning på improvisation
  • Teori med inriktning mot musikalisk gestaltning

  Syftet med forskarutbildningen vid konstnärlig fakultet är att ge en tydlig forskningsanknytning åt det konstnärliga och konstpedagogiska kompetensområdet, ett område som tidigare behandlats som rena yrkesutbildningar. Detta innebär att utbildningen präglas av en medveten strävan att skapa en syntes av traditionellt konstnärliga och vetenskapliga arbetsformer.

  Den konstnärliga forskarutbildningen leder fram till doktorsgrad genom framläggande av en doktorsavhandling. Denna avhandling kan blanda konstnärliga och vetenskapliga moment på flera olika sätt:

  • Den innehåller inslag av både konstnärlig och vetenskaplig art
  • Den har relevans för konstnärliga och vetenskapliga frågeställningar
  • Den innebär konstnärliga och vetenskapliga innovationer

  Den konstnärliga forskarutbildningen ska leda till att den forskarstuderande bibringas såväl bredd som djup i sin utbildning. Detta sker genom att obligatoriska och fakultetsgemensamma kurser riktas mot översiktlighet och centrala teoretiska och metodologiska färdigheter. De individuella läskurserna och avhandlingsarbetet riktas mot att ge en fördjupning i en särskild problematik.

  Sedan 2010 finns, förutom filosofie doktorsexamen, även möjlighet till en konstnärlig doktorsexamen. Tyndgpunkten i den konstnärliga examen är en dokumenterad och reflekterad konstnärlig produktion eller gestaltning. 

  För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i musikalisk gestaltning är uppbyggd, se studieplaner nedan. 

  Kontaktinformation

  Forskarutbildningsansvarig för musikalisk gestaltning:
  Maria Bania, fil. dr, professor 
  Telefon: 0733-78 58 75
  E-post: maria.bania@hsm.gu.se

  Forskarutbildningshandläggare:
  Anna Frisk
  Telefon: 031-786 4042
  E-post: anna.frisk@konst.gu.se

  Studieplaner

  Allmän studieplan i musikalisk gestaltning mot filosofie doktor

  Allmän studieplan i musikalisk gestaltning mot konstnärlig doktor

 • Scenisk gestaltning

  Utbildningen på forskarnivå i scenisk gestaltning vänder sig till erfarna scenkonstnärer på avancerad nivå, som vill genomföra ett självständigt konstnärligt forskningsarbete utifrån sin egen praktik och utveckla sin reflekterande och kritiska förmåga.

  Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker och utvecklar former och förutsättningar för sceniskt skapande ur ett konstnärligt perspektiv med referens till kritiska och teoretiska kunskapsperspektiv. Ämnet omfattar scenkonstnärliga uttrycksformer såsom teater och musikdramatik i vid bemärkelse.
  Målet är att utbilda konstnärliga forskare med förmåga att undersöka för konstarten betydelsefulla frågeställningar, att bidra till kunskapsbasen och metodutvecklingen inom ämnet och inom den konstnärliga forskningen, att bidra till scenkonstens utveckling och att främja en utveckling av undervisning i scenkonstens olika former.

  Sökande till utbildningen ska kunna uppvisa gedigna erfarenheter inom scenkonsten på hög nivå, liksom ett dokumenterat intresse för scenkonstnärliga frågeställningar, kritisk diskussion och utvecklingsprocesser.

  Sedan 2010 finns, förutom filosofie doktorsexamen, även möjlighet till en konstnärlig doktorsexamen. Tyngdpunkten i den konstnärliga examen är en dokumenterad och reflekterad konstnärlig produktion eller gestaltning.

  För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i scenisk gestaltning är uppbyggd, se studieplaner nedan. 

  Kontaktinformation

  Forskarutbildningsansvarig för scenisk gestaltning:
  Cecilia Lagerström, fil. dr, professor 
  Telefon: 031-786 5562
  E-post: cecilia.lagerstrom@hsm.gu.se

  Forskarutbildningshandläggare:
  Anna Frisk
  Telefon: 031-786 4042
  E-post: anna.frisk@konst.gu.se

  Studieplaner

  Studieplan scenisk gestaltning för filosofie doktorsexamen

  Studieplan scenisk gestaltning för konstnärlig doktorsexamen

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2018-12-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?