Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Master Contemporary Performative Arts

Programmet vänder sig till dig som är utövande konstnär i Sverige eller internationellt och har ett intresse för att arbeta i tvärdisciplinära kontexter. I centrum för utbildningen står konstnärens interaktion med det omgivande samhället, samt frågor som rör platsrelaterade och dramaturgiska aspekter i det konstnärliga arbetet. Du söker till programmet med en konstnärlig undersökning som du vill driva under två år, processen för denna undersökning står i fokus och går som en röd tråd genom hela utbildningen. I mötet med dina medstudenter, handledare, gästlärare från konstområdet, såväl som experter från andra fält får du möjlighet att pröva nya perspektiv och utmana din praktik. Programmet är forskningsförberedande.

Ett konstnärligt masterprogram för dig som har jobbat ett tag inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst, och som vill ta nästa steg. Jobba undersökande med ett eget projekt och utvecklas i dialog med lärare och medstudenter från olika konstnärliga fält.

Vad innehåller utbildningen?

Under två år får du som student möjlighet att fokusera på processen av ett undersökande arbete, utan att resultatet av en scenisk produktion står i centrum. Kursen Självständigt arbete står för halva utbildningen (60 hp), inom ramen för denna kurs har du som student stor frihet att pröva idéer och reflektera över dina val. Du driver självständigt ditt undersökande arbete framåt i dialog med handledare. Kursen Självständigt arbete består också av lab-forum, workshops, seminarier och feedback-sessioner tillsammans med dina medstudenter. Programmet präglas av en interdisciplinär miljö genom medstudenter och gästlärare, där frågor kring samhälleliga, platsrelaterade och dramaturgiska aspekter är centrala. Dessutom ingår kurser med fokus på det omgivande samhället, samtida dramaturgier, digitala verktyg, platsspecifika aspekter och offentligt rum som arena för konstnärliga uttryck. Programmet har nära relation till den forskande miljön på institutionen, fakulteten och universitetet. En viktig aspekt i utbildningen är relationen mellan konstnärligt och akademiskt skrivande.

Vem kan söka programmet?

Du som är utövande konstnär inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst och har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande är välkommen att söka programmet med ett utkast på ett undersökande projekt. Programmet är öppet för såväl internationella som nationella studenter, undervisningen ges på engelska och svenska.

Programmets struktur

Programmets struktur syftar till att ge undervisning under intensiva perioder i början och slutet av varje termin, samt perioder av tid för eget arbete, undersökande och reflektion under mitten av terminerna. Under terminerna löper enligt överenskommelse kontakt med handledare samt handledning av tekniker. Här är en preliminär grovskiss på upplägg för Ht2020-Vt2022:

Grovskiss Master CPA HT2020-VT2022

Självständigt arbete (60 hp)

Halva utbildningen består av ett undersökande arbete som studenten driver utifrån en specifik frågeställning eller tematik. Kursen Självständigt arbete löper under de två åren genom en delkurs per termin (15 hp per delkurs, introduktion, experimentering, fördjupning och presentation) och redovisas såväl sceniskt som skriftligt under den avslutande terminen, en aspekt i kursen är att arbeta med experimentella former för akademiskt och konstnärligt skrivande. Studenten ges stöd genom enskild handledning med huvudhandledare under år ett och två samt med en extra bihandledare under år två. Tillsammans med medstudenter ges kursen genom seminarier, workshops och labbforum där det undersökande arbetet regelbundet processas i feedback-sessioner. Denna del av utbildningen kopplar tydligt till konstnärlig forskning inom området och bedrivs på svenska och engelska.

Video-playlist: En stor del av masterprogrammet utgörs av ett undersökande arbete. Johan Svensson tog examen 2018, här berättar han om sitt projekt och om samarbetet i klassen. Filmen följs av ytterligare två intervjuer med studenterna Anna Thunström och Kim Bergkvist. 

Kurser år 1

Under år 1 syftar kurserna till att utmana studentens undersökande arbete med nya perspektiv och infallsvinklar, så som reflektion kring den egna praktiken i relation till det omgivande samhälle, lokalt och globalt, digitala uttryckssätt och plattformar som verktyg, samt dramaturgiska och reflekterande frågeställningar. I kurserna möter studenten gästlärare som är aktuella konstnärer.

Termin 1

 • Självständigt arbete 1 – introduktion (15 hp)
 • Performativ konst i en föränderlig omvärld (7,5 hp)
 • Reflektion och konstnärlig praktik (7,5 hp)

Termin 2

 • Självständigt arbete 2 – experimentering (15 hp)
 • Konstnärliga digitala praktiker (7,5 hp)
 • Samtida dramaturgier (7,5 hp)

Kurser år 2

Under år 2 syftar kurserna till att fördjupa studentens undersökande projekt och fördjupa kunskaperna kring akademiskt och konstnärligt skrivande i relation till den egna och andras praktik. Samt att sätta sitt projekt i relation till det offentliga rummet, platsspecifika perspektiv och att bygga en bas för hur studenten kan kommunicera kring sitt projekt till ett lokalt och globalt arbetsfält.

Termin 3

 • Självständigt arbete 3 – fördjupning (15 hp)
 • Offentligt rum och platsspecifik gestaltning (7,5 hp)
 • Akademiskt och konstnärligt skrivande (7,5 hp)


Termin 4

 • Självständigt arbete 4 – presentation (15 hp)
 • Omvärld, ledarskap och kommunikation (7,5 hp)
 • Valbar kurs (7,5 hp)

Övrigt

Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Högskolan för scen och musik möjliggör en plattform för samarbeten med studenter på övriga utbildningar inom såväl det sceniska området som musikområdet. Vid programmet undervisar nationellt och internationellt verksamma lärare och konstnärer. Vi samarbetar med andra lärosäten, institutioner, fria grupper, plattformar och scenkonstnärer såväl lokalt som internationellt.

Organisation

Utbildningen ingår i scenområdet vid Högskolan för scen och musik, som leds av enhetschefen Catharina Bergil tillsammans med en ledningsgrupp bestående av ämnesföreträdaren Cecilia Lagerström, programansvariga Monica Danielson, Nina Norblad, Henrik Andersson, Peter Melin samt två studentrepresentanter.

Henrik Andersson är programansvarig för mastersutbildningen Contemporary performativ arts.

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2019-11-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?