Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Allmän information om antagning till musikutbildningar på kandidatnivå

Vilken utbildning söker du?

Först måste du veta vilken eller vilka utbildningar du söker och vid vilka lärosäten. Observera att de sex lärosätena i Göteborg, Ingesund, Malmö, Piteå, Stockholm och Örebro samarbetar men är fristående ifrån varandra. Därför kan provinformation och förfarande vara olika vid de olika högskolorna. Likartade utbildningar kan ha olika benämningar, ha olika antagningskrav och skilja sig åt på en rad andra punkter.
Därför är det viktigt att du hämtar all den information du behöver via varje enskild högskolas eget informationsmaterial.

Vilka prov ska du göra?

När du bestämt dig för vilka utbildningar du söker och vid vilka högskolor finner du provinformation på respektive högskolas hemsida.
Du måste själv se till att du gör alla prov. Om du inte blivit kallad till alla prov bör du kontakta aktuell högskola.
Du ska vara beredd att i samband med proven visa godkänd legitimation.

Färdighetsprov 


Färdighetsprov görs för att pröva särskild behörighet och för att utgöra urvalsgrund för antagning till de olika utbildningsalternativen.

Gemensamma prov lärarutbildningen i musik (G-prov)
Till lärarprogrammet inriktning musik är vissa färdighetsprov gemensamma (G1, G2, G3). Det innebär att du kan göra dessa prov vid en högskola, och tillgodoräkna dig godkänt resultat på provet vid de sex lärosätena. Du kan däremot inte göra flera G-prov på olika högskolor. Provet genomförs endast en gång och vid det lärosäte du prioriterat högst bland sökalternativen i www.antagning.se

OBS: Provresultatet gäller för två antagningsomgångar, dvs ett godkänt resultat 2016 kan användas även för proven 2017. Om du önskar tillgodoräkna ett tidigare års resultat måste du meddelad din högst prioriterade skola.

Gemensamt musikteoriprov kandidatutbildningar (MT)
Till vissa kandidatutbildningar krävs ett skriftligt behörighetsgivande prov i musikteori (MT). Provet genomförs endast en gång och vid det lärosäte du prioriterat högst bland sökalternativen i www.antagning.se.
Resultatet gäller till samtliga konstnärliga kandidatutbildningar i musik i denna antagningsomgång (15 jan). Dock kan ytterligare lokala teoriprov förekomma till vissa utbildningar.

Lokala prov (L-prov)
Lokala prov genomförs och bedöms vid den högskola ansökan avser. Provresultatet gäller endast vid den högskola där provet genomförts. Provinformation finner du på respektive högskolas hemsida.

När ska du göra proven?

Tidpunkt för antagningsprov finns under respektive utbildnings rubrik.

Var ska du göra proven?

De lokala proven görs på den högskola ansökan avser. Observera att likartade eller rent av identiska prov kan finnas vid flera högskolor. Du måste ändå göra L-prov vid varje högskola du söker till.
Till lärarprogrammet inriktning musik gör du G-proven vid den högskola du angivit som högsta prioritet i din ansökan.
Till kandidatutbildningar gör du det gemensamma musikteoriprovet (MT) vid den högskola du angett som högsta prioritet i din ansökan.
I Göteborg startade vi en ny utbildning i kyrkomusik 2014 och arrangerade egna förenklade antagningsprov.

Så här anmäler du dig

Anmälan till program sker via nätet på adressen www.antagning.se. Skapa ett användarkonto om du inte har ett sedan tidigare.
Observera! Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till den utbildning du angett som högsta prioritet stryks du automatiskt från övriga sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på högre sökalternativ men alternativen under stryks.

Behörighet 


För antagning till utbildningsprogram krävs både grundläggande och särskild behörighet. 


Grundläggande behörighet innebär för studier på grundnivå i princip slutbetyg från gymnasieskola och goda kunskaper i svenska språket och för studier på avancerad nivå en tidigare examen om minst 180 högskolepoäng. 

Särskild behörighet innefattar i de flesta fall godkända antagningsprov och de övriga specifika krav som gäller för tillträde till utbildningsprogrammet, t.ex. tidigare examen. 


Kompletterande handlingar 


Kompletterande handlingar som styrker behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven ska skickas in i samband med anmälan enligt de instruktioner som du finner när du gör din anmälan på www.antagning.se.

Om du fortfarande går på gymnasiet ges du en villkorad grundläggande behörighet med kravet att styrka din behörighet genom att komplettera din ansökan med ditt slutbetyg.
För arbetsprover, repertoarlistor etc., se nedan

.

Arbetsprov, presentation och personlig reflektion

Till vissa utbildningar krävs att du redan i samband med ansökan skickar in arbetsprov, presentation eller personlig reflektion.
Läs därför igenom provbeskrivningarna noga innan du gör din anmälan.

Kallelse till prov

Har du sökt en kandidatutbildning i musik vid Högskolan för scen och musik kommer du att tre veckor före proven få en kallelse till färdighetsprov via e-post. Kallelsen innehåller ramtider för de prov du ska göra.
Preciserad information om tid för varje prov får du efter uppropet på din första provdag. Ackompanjemang
Till de flesta spel- och sångprov erbjuds ackompanjemang av pianist eller kompgrupp. Eventuella kompnoter skickas till Högskolan för scen och musik enligt information i kallelse till prov.

Funktionsvariation
Om du har en dokumenterad funktionsvariation, som dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, fysisk funktionsvariation etc, har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen är anpassad till din funktionsvariation och avgörs av respektive högskola i samråd med dig. För att få adekvat stöd måste du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsvariation till berörd högskola.

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2017-11-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?