Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Planerade aktiviteter under läsåret 2010/11

Här är en förteckning över de aktiviteter som arbetats fram under våren 2010 inom utbildningar och stödfunktioner.
Aktiviteterna är än så länge utkast som revideras, omformuleras och utvecklas successivt.
Vill du komma i kontakt med någon av de ansvariga - lista med e-postadresser och telefonnummer finns under ”Kontakta oss”

Björn Asplind - utbildningsledare fristående kurser
Implementera frågor kring genus och jämställdhet i utvärderingarna för fristående kurser med syfte att genomföra utvärderingar med högre kvalitet

Anders Hultqvist - utbildningsledare individuella musikerutbildningen, kompositionsutbildningen och masterutbildningen i musik
Individuella musikerprogrammet: Projektvecka med ett genus- och jämställdhetsperspektiv
Målet är att studenterna ska ha lärt sig att kritiskt granska språkval och normer gällande genusfrågor inom sitt konstnärliga fält och genom detta erhålla en ökad mängd gemensam terminologi utifrån frågeställningarna.

Kompositionsutbildningens seminarieserie med ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Mål som ovan.

Masterutbildningens fokus- praktikgrupper mot ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Mål som ovan.

Siren-festivalen. Mål som ovan.

Bengt Jönsson - utbildningsledare lärarutbildningen Skapande verksamhet samt Kulturellt meningsskapande
Perspektiv genusmedvetenhet inom Barnkultur/Ungdomskultur från olika miljöer samt analys och värdering av dessa med utgångspunkt i olika genusfrågeställningar
Syftet är att arbeta med attityder och värderingar i verksamhetens inre och yttre delar utifrån en genusmedveten pedagogik. Utifrån denna medvetenhet utveckla arbetsformer och förhållningssätt som gagnar oss själva, våra studenter och avnämarna.

Anna-Maria Koziomtzis - utbildningsledare musikal- och operautbildningarna
Slutproduktion Musikal vt 2011
Syftet är att problematisera gestaltning ur genusperspektiv genom repetitionsarbete och i formandet av föreställningen.

Musikdramatiska seminarier
Ökad kunskap och medvetenhet hos studenter och lärare på musikal- och operautbildningarna. Utökat språk och förmåga att reflektera och formulera sig kring genusfrågor.

Hanna Krusell - kursplaneansvarig
Kursplaneskrivande ur ett genusperspektiv

Anders Köllerström - utbildningsledare klassiska musikerutbildningen samt masterutbildningen i orkesterspel (SNOA)
Kammarmusik och genus
Målet är att analysera och tydligöra handlingsutrymme i instuderingsprocesserna och repertoarval med avseende på kön.

Fredrik Nilsson - t f teknisk chef
Kvalitetssäkra beställningsförfarande avseende genus/jämlikhet vid tekniska beställningar
Målet är ökad tydlighet, trygghet och samförstånd vid teknikbeställningar på skolan

Kerstin Nilsson - informationschef
Interna nyhetsbrev samt diskussions- och dokumentationsforum för projektet
Syftet är att bidra till att kunskap om projektets aktiviteter sprids till alla berörda samt skapa fora för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området, både inom skolan och utåt till samarbetsorganisationer, utbildningar m fl

Jämställdhet i HSM:s offentliga verksamhet
Målet är att öka medvetenheten om hur offentliga konserter och föreställningar vid HSM skapas och genomförs så att genusaspekten blir en självklar del i den planeringen med hjälp av att räkna antalet medverkande och upphovspersoner i skolans offentliga verksamhet

Lars Ohlsson - utbildningsledare improvisations- och världsmusikerutbildningarna
Ensemblespel granskat ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv
Målet är att hitta relevanta förändringar/förbättringar i verksamheten med utgångspunkt från de nya insikter projektet gett genom skrivande av processdagböcker m m

Queerdans-projekt

Erika Strand - administrativ chef
Genusmedveten rekrytering av personal – tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och timanställningar.
Genom att arbeta medvetet med genus och ifrågasätta normer i våra rekryteringar ska obalanserna mellan könen inom olika personalkategorier minskas.

Analys – vart går pengarna inom HSM?
Målet är att presentera en karta över resursfördelningen inom HSM (vem söker och vem beviljas medel) vad gäller: KU–medel , externa medel, kompetensutvecklingstid och –medel. Resultatet av denna aktivitet ska kunna användas som en språngbräda för att förändra eventuella missförhållanden och orättvisor kring resursfördelningen.

Kvalitetssäkra bemötandet av studenter och anställda ur ett genus- och normkritiskt perspektiv
Syftet är att de administrativa stödfunktionerna ska utveckla ökad medvetenhet om genus- och normkritiska perspektiv för att kunna förekomma eventuell orättvis behandling.

Helena Wattström - utbildningsledare lärarutbildningen inriktning musik
Härskarteknikerna ur ett genusperspektiv
Målet är att arbetet med dessa frågor ska genomsyra kursplaner och det ”dagliga tänket” där både studenter och lärare får en fördjupad kunskap genus och likabehandling och att den fördjupande kunskapen ska ge lärare och studenter förändrade arbetssätt och metoder.

Öka genusmedvetenheten genom "critical friends"
Mål som ovan

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2010-09-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://hsm.gu.se/Samverkan/musik-och-genus/aktivitetsplan/
Utskriftsdatum: 2018-01-20