Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Beskrivning av nätverken

Nätverken ger lärare och studenter stora möjligheter till utbyten och fördjupat samarbete med andra institutioner inom musik och scenområdena, både nordiska, europeiska och utomeuropeiska.

Nätverkens målsättning är att höja utbildningens kvalité, främja den internationella rörligheten över gränserna för studenter, lärare och övrig personal samt verka för större öppenhet när det gäller att tillgodoräkna studier och kvalifikationer i ett internationellt perspektiv; att göra studier internationellt kompatibla.
Utbytesstudier som fullgörs inom nätverken får inte beläggas med studieavgifter. Utbytesstudiernas längd måste vara minst tre månader och högst ett läsår. Studenter kan också, med ekonomiskt stöd av Erasmus, söka praktik utomlands.

Nordplus/Nordpuls/Nordtrad
Omfattar samtliga nordiska och baltiska musik och scenutbildningar på universitetsnivå och erbjuder såväl student- som lärarutbyte.
En student som antas som utbytesstudent inom Nordplusnätverket får ett stipendium och tillgodoräknas fullt ut alla godkända kurser som fullgjorts utomlands. För utresande svenska studenter utgår också studiestöd från CSN under tiden för utbytesstudier.
Lärarutbyte stöds genom att den sändande skolan får bidrag för resa plus en schablonersättning om ca 650€ per undervisningsvecka.
Det mest frekventa Nordplusutbytet sker med skolorna i Oslo, Trondheim, Esbjerg, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Joensuu, Tallinn, Viljandi och Riga.

Nordopera
är en gren inom Nordplus, som även inkluderar samarbete med de baltiska operautbildningarna. Målsättningen är att främja samarbete t ex genom att gemensamt utnyttja gästpedagoger och arbeta i gemensamma projekt.
Nordopera arrangerar vartannat år en biennal i vilket samtliga nordiska och baltiska operastudenter arbetar tillsammans under en vecka. Genom Nordopera arrangeras årligen vid en av operahögskolorna en gemensam provsjungning då alla sistaårsstudenter erbjuds möjligheten att provsjunga för inbjudna agenter från Europa.

Nortea
organiserar samarbeten, t ex gemensamma festivaler och lärarutbyten inom scenområdet och arrangerar också årliga konferenser för pedagoger inom den sceniska utbildningen, såsom lärare inom scenframställning, röst och tal, rörelse och dans etc.

Erasmusnätverket
fungerar på samma sätt som Nordplusnätverket mellan institutioner i övriga Europa. Utbytessamarbetet sker dock inte per automatik, som mellan de nordiska universitetsinstitutionerna, utan först då institutioner sinsemellan upprättat  bilaterala utbytesavtal för student- och/eller lärarrörlighet.
Musikutbildningen vid Högskolan för scen och musik har utbytesavtal med drygt femtio musikhögskolor/konservatorier runtom i Europa.

Linnaeus/Palme
är ett program, ekonomiskt stött av UHR (Universitets- och högskolerådet), för att stimulera långsiktiga utbyten och samarbeten mellan svenska universitet och universitet/verksamheter i utvecklingsländer. Samverkan grundas på en ömsesidig nytta lärosätena emellan.
Högskolan för scen och musik har ett pågående samarbete med El Sistema i Caracas, Venezuela. Kontakta International Office på Högskolan för scen och musik om du är intresserad och vill veta mer.

MFS - Minor Field Studies
är ytterligare ett Sida-finansierat program, som syftar till att bredda och fördjupa internationell kompetens och engagemang vid svenska universitet och avser ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

MFS-stipendier kommer i framtiden att hanteras av central enhet vid Göteborgs universitet. Ansökan kommer att ske direkt till ansvarig enhet. Mer information kommer så fort handläggningsordningen är fastställd.

AEC - Association Européenne des Conservatoires
är en sammanslutning för europeiskt samarbete mellan musikakademier. AEC främjar och underlättar utbytesverksamhet genom att skapa enhet och praxis gällande de formalia som styr student- och lärarutbyte samt genom att utarbeta verktyg för att sprida kännedom och ge överskådlighet bland stöd- och stipendieformer inom Europa.
Genom AEC samverkar de internationella koordinatorerna inom musikområdet i ett aktivt nätverk, som utarbetat en informativ hemsida för studenters och lärares vägledning beträffande utbytesverksamhet, ”Do-re-mi-fa-socrates”.

AEC initierar och stödjer också pedagogiska utvecklingsprojekt, t ex Innovative Conservatoire.
Till ICON:s hemsida

AEC koordinerar också det tematiska Erasmusnätverket för musik Polifonia.

Till AEC:s hemsida

ELIA - European League of Institutes of the Arts
är ett nätverk för konstinstitutioner och omfattar musik, teater, dans, bildkonst, design, mediakonst och arkitektur. Målsättingen är att uppmuntra dialog mellan konstarterna, främja mobilitet och gemensamma aktiviteter för konstnärer och institutioner. Nätverket stöds ekonomiskt av Europeiska kommissionen. ELIA:s huvudkontor finns i Amsterdam. Vartannat år anordnas biennaler.
Till ELIA:s hemsida

International Office

Carl-Magnus Forsudd
Tel: 031 786 41 15

Ulf Sarner
Tel: 031 786 41 79

Kontakt (e-post)

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2017-05-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?