Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Beskrivning av nätverken

Nätverken ger lärare och studenter stora möjligheter till utbyten och fördjupat samarbete med andra institutioner inom musik och scenområdena, både nordiska, europeiska och utomeuropeiska.

Nätverkens målsättning är att höja utbildningens kvalité, främja den internationella rörligheten över gränserna för studenter, lärare och övrig personal samt verka för större öppenhet när det gäller att tillgodoräkna studier och kvalifikationer i ett internationellt perspektiv; att göra studier internationellt kompatibla.
Utbytesstudier som fullgörs inom nätverken får inte beläggas med studieavgifter. Utbytesstudiernas längd måste vara minst tre månader och högst ett läsår. Studenter kan också, med ekonomiskt stöd av Erasmus, söka praktik utomlands.

Nordplusmusic

omfattar samtliga nordiska och baltiska musik- och scenutbildningar på universitetsnivå och erbjuder såväl student- som lärarutbyte, samt främjar samarbete t ex genom att gemensamt utnyttja gästpedagoger och arbeta i gemensamma projekt.

Följande fyra nätverken inom Nordplusmusic ingår Högskolan för scen och musik i:

NORDCLASSIC – klassisk inriktning
NORDPULS – jazz-/improvisationsinriktning
NORDTRAD – folkmusikinriktning
NORDOPERA - operainriktning

Genom Nordopera arrangeras årligen en gemensam provsjungning, vid en av operautbildningarna, då alla sistaårsstudenter erbjuds möjligheten att provsjunga för inbjudna agenter från Europa.

Till Nordplusmusics hemsida

Nortea

organiserar samarbeten, t ex gemensamma festivaler och lärarutbyten inom scenområdet och arrangerar också årliga konferenser för pedagoger inom den sceniska utbildningen, såsom lärare inom scenframställning, röst och tal, rörelse och dans etc.

Erasmusnätverket

fungerar på samma sätt som Nordplusnätverket mellan institutioner i övriga Europa. Utbytessamarbetet sker dock inte per automatik, som mellan de nordiska universitetsinstitutionerna, utan först då institutioner sinsemellan upprättat  bilaterala utbytesavtal för student- och/eller lärarrörlighet.
Högskolan för scen och musik har utbytesavtal med drygt sjutio musikhögskolor runtom i Europa.

Linnaeus/Palme

är ett program, ekonomiskt stöttat av UHR (Universitets- och högskolerådet), för att stimulera långsiktiga utbyten och samarbeten mellan svenska universitet och universitet/verksamheter i utvecklingsländer. Samverkan grundas på en ömsesidig nytta lärosätena emellan. Kontakta International Office på Högskolan för scen och musik om du är intresserad och vill veta mer.

Minor Field Studies – MFS

är ytterligare ett Sida-finansierat program, som syftar till att bredda och fördjupa internationell kompetens och engagemang vid svenska universitet och avser ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

MFS-stipendier hanteras av International Centre vid Göteborgs universitet. Du kan läsa mer om MFS på Studentportalen.

Association Européenne des Conservatoires – AEC

är en sammanslutning för europeiskt samarbete mellan musikakademier. AEC främjar och underlättar utbytesverksamhet genom att skapa enhet och praxis gällande de formalia som styr student- och lärarutbyte samt genom att utarbeta verktyg för att sprida kännedom och ge överskådlighet bland stöd- och stipendieformer inom Europa.

AEC initierar och stödjer också pedagogiska utvecklingsprojekt, t ex Innovative Conservatoire.
Till ICON:s hemsida

Till AEC:s hemsida

European League of Institutes of the Arts – ELIA

är ett nätverk för konstinstitutioner och omfattar musik, teater, dans, bildkonst, design, mediakonst och arkitektur. Målsättingen är att uppmuntra dialog mellan konstarterna, främja mobilitet och gemensamma aktiviteter för konstnärer och institutioner. Nätverket stöds ekonomiskt av Europeiska kommissionen. ELIA:s huvudkontor finns i Amsterdam. Vartannat år anordnas biennaler.
Till ELIA:s hemsida

International Office

Jenny Hedlund
Tel: 031 786 41 15

Kontakt (e-post)

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2018-09-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?