Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Alla publicerade texter om projekt inom forskning och utveckling kan läsas i universitetsbibliotekets databas "Göteborgs universitets publikationer (GUP)".
Sök på respektive författares namn.

Att gestalta kön
- ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare 2006-2009
Till slutrapporten

Att skapa teorier om konstnärliga praktiker
Exemplet undervisning i fysisk gestaltning.
Ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Teaterhögskolan i Stockholm. Fil. dr. Eva Mark/universitetslektor Pia Muchin

Det "essentiellt" feminina - en kartläggning genom konstnärlig praktik av det feminina territorium som den tidigmoderna musiken erbjuder
Finansierat av Vetenskapsrådet 2014-17
Projektet handlar om att jämföra texterna till 1600-talets engelska lutsånger med texter som skickas till kvinnor från stalkers och män dömda för våld i nära relation och därefter komponera om sångerna med denna kunskap och framföra dem igen.
Fil dr Katarina A Karlsson

El Sistema – villkor för musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext
Finansierat av Högskolan för scen och musik
Professor Monica Lindgren

En kvinnas möten
Konstnärligt utvecklingsprojekt 2008-2009 finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten
Projektledare: professor emerita Gunilla Gårdfeldt

For a Change
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011.
Professor Einar Nielsen

Forskning genom interpretation
Finansierat av Vetenskapsrådet
Projektet ”Forskning genom interpretation”, fokuserade frågor och gestaltningsarbete kring begreppen ”interpretation” och ”interpretationsforskning”. Projektet syftade delvis till att problematisera och föra definitionsdiskussion kring begreppet interpretation samt begreppet interpretationsforskning. Det andra huvudsyftet var att definiera rollen för gestaltning som verktyg i forskningsprocessens olika delar.
Professor Johannes Landgren

Fysisk gestaltning/devising/performance
Ett samarbete mellan skådespelarutbildningens masterutbildning vid Högskolan för scen och musik och Konsthögskolan Valand.
Universitetslektorerna Cecilia Lagerström och Pia Muchin

The Guitar as a Vehicle for New Music Performance Practice
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Professor Ming Tsao

Improvisation - olika språk under samma tak
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012-13.
Professorerna Karin Nelson och Anders Jormin samt universitetsadjunkt Jonas Simonson

Improvisation av preludier på melodiinstrument
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012-13.
Om hur preludiering kan användas av melodiinstrumentalister och inom högskoleutbildning av dessa i västerländsk konstmusik.
Fil dr Maria Bania

In i bruset. Gestaltande musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av det nutida ljudrummet.
Huvudsökande: Catharina Dyrssen, Chalmers Tekniska Högskola
Inom musikalisk komposition deltar lärarna Staffan Mossenmark och Anders Hultqvist från Högskolan för scen och musik.

Interpretativa frågeställningar kring J. S. Bachs
”Geistliche Lieder und Arien”

Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010-2011.
Professorerna Gunnar Forshufvud och Johannes Landgren

IT i skolan - hur påverkar det ämnen som musik, bild och svenska?
Professor emeritus Bengt Olsson

Komposition vid det konceptuellas gränser
En krympande tomhet – mening, kaos och entropi

Finansierat av Vetenskapsrådet 2014-17
Forskningsprojektet vill utforska det konstnärliga meningsskapandet inom musikalisk och litterär komposition. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i de musikaliska, litterära, informationsmässiga och kognitiva förutsättningarna för det konstnärliga arbetet. På vilka sätt
utgör felläsningen och feltolkningen en förutsättning för nyskapande skillnader – hur kan överraskande moment som leder till ny förståelse uppstå ur kaotiska tillstånd med hög entropi?
Dessa frågeställningar adresseras och bearbetas genom ett samarbete mellan de två tonsättarna Anders Hultqvist och Ole Lützow-Holm och författarna och poeterna Gunnar D Hansson och Lotta Lotass.
Projektet siktar mot att genom konstnärliga och konceptuella gestaltningar framför allt tillföra områdena litterär och musikalisk komposition nya perspektiv kring förutsättningarna för konstnärligt skapande och tolkande.

Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen

Finansierat av Vetenskapsrådet 2008-2010

Professor Monica Lindgren

Kvinnorollen och mansrollen i opera då och nu
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010.
Professor Gunilla Gårdfeldt/universitetslektor Marianne Khoso

A Language of Musical Expression
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2009.
Professor Einar Nielsen

Magnificatbearbetningar
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010.
Professor Karin Nelson

Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet. Ett ideologiskt dilemma?
Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning. Finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2009
Forskningsledare: gästprofessor Claes Ericsson, Högskolan i Halmstad
Medverkande forskare från Högskolan för scen och musik: Professor Monica Lindgren

Mellan Östern och Norden
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt Sten Källman

MIROR
Musical Interaction Relying on Reflection
The MIROR Project deals with the development of an innovative adaptive system for music learning and teaching based on the reflexive interaction paradigm.
Professor emeritus Bengt Olsson

Modal och klanglig improvisation från två perspektiv
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012.
Universitetslektor Anders Hagberg

Mot ett konstmusikens utvidgade fält
Finansierat av Vetenskapsrådet
Universitetslektor Ole Lützow-Holm
Slutrapporten Musikens frihet och begränsning. 16 variationer på ett tema kan beställas från bokförlaget Daidalos

Musik och Genus
- ett utvecklingsprojekt om normer och hierarkier med alla utbildningar inom musik och musikdramatik på Högskolan för scen och musik åren 2009-2012.
Till slutrapporten

Nya riktningar
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet 2001-2009.
Professor Einar Nielsen

Palestinsk sång och musik
Ett forskningsprojekt mellan Birzeituniversitetet i Ramallah och Göteborgs universitet
Professor Stig-Magnus Thorsén

Passionen för det reala
Ett tvärkonstnärligt forskningsprojekt om det dokumentära
Finansierat av Vetenskapsrådet
Huvudsökande: professor Eva Nässén
Delprojekt 2: Från tidstrogenhet till dokumentarism – nya sociala och estetiska möjligheter för operakonsten

Plastisk träning
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten 2006-2008
Universitetslektor Ulla Eckersjö

Postdramatisk teater som metod och praktisk teori innanför respektive utanför akademin.
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010-2012.
Universitetslektorerna Cecilia Lagerström och Pia Muchin

Praktiska metoder vid konstnärlig forskning inom teater
del 2: Handlingens rum. Delprojekt i Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området
Finaniserat av Vetenskapsrådet
Huvudsökande: universitetslektor Per Nordin
Övriga deltagare i projektet från Högskolan för scen och musik: universitetslektor Cecilia Lagerström

Processdagbok - ett reflekterande instrument för kvalitet i konstnärligt och konstnärligt pedagogiskt arbete
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Deltagare: Ylwa Andersson, Bengt Franzén, Gunilla Gårdfeldt, Tarja Karlsson Häikiö och Einar Nielsen

På gränsen
– ett utforskande av gränslandet mellan tradition, nyskapande, komposition och improvisation 2011-2012
Universitetsadjunkt Jonas Simonson i samarbete med musikerna Mats Edén och Mattias Pérez.

Rune´s Relay
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011-2012.
Universitetsadjunkt Palle Dahlstedt

Unio mystica
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010-2012.
Universitetslektor Carl-Axel Hall/professor Johannes Landgren
Projektet presenterades i föreställningsform i huset Artisten den 11/9 2011 samt med konsert under våren 2012.

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2015-10-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?