Högskolan för scen och musik - RSS http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=115412&feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fhsm.gu.se%2F&recipientName=Tobias+Egle&encodedEmail=dG9iaWFzLmVnbGVAaHNtLmd1LnNl The top 25 events Repetitionslabb med fokussamtal: Playing Oneself As If Another: Acting and directing strategies as practical approaches in person centred health care http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491005 Viktoria Brattström, doktorand i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik i samarbete med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 18:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 19 Oct 2017 13:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491005 2017-10-19T13:00:00Z Seminarium: Playing Oneself As If Another: Acting and directing strategies as practical approaches in person centred health care http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491010 Viktoria Brattström, Viktoria Brattström, doktorand i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik i samarbete med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) Opponenter: Carolina Frände, regissör och Eva Jakobsson Ung, docent på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-20 12:30</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Fri, 20 Oct 2017 08:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491010 2017-10-20T08:00:00Z Musiklärarkonsert på FN-dagen http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502599 En konsert där musiklärarstudenterna ger smakprov på sina respektive konstnärliga uttryck i olika ensemblekonstellationer. Värdegrundsfrågor och internationell samverkan är viktiga komponenter i musiklärarutbildningen och hur musiken och konsten har potential att överbrygga olika slags gränser och språkbarriärer mellan människor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Tue, 24 Oct 2017 16:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502599 2017-10-24T16:00:00Z Musik till lunch: Piano http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556156 Pianostudenter spelar Sibelius, Bach, Brahms, Chopin, Peterson-Berger. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Ingen annan plats! true Wed, 25 Oct 2017 10:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556156 2017-10-25T10:15:00Z Jubileumskonsert - Improvisation och världsmusik http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502605 I år fyller improvisationsutbildningen 20 år samtidigt som världsmusikutbildningen fyller 15. Med åren har en hel del samarbeten uppstått mellan inriktningarna, vilket resulterat i en kreativ miljö med plats för spännande konstnärliga utbyten. Jubileet firas med en gemensam, gränsöverskridande konsert, där både studenter och lärare uppträder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 19:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Wed, 25 Oct 2017 16:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502605 2017-10-25T16:00:00Z Kammarkören med ett Ramaskri http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502611 Skolans kammarkör och dess dirigent Jan Yngwe bjuder på ett nytt och starkt program där temat kretsar kring vår existens. Dramatik utlovas med bland annat Jan Yngwes verk Ramaskri, en vokal utgjutelse över våld och övergrepp i vår tid, och musikaliska drömmar om en bättre värld, signerade Edwin Fissinger, Eric Whitacre med flera. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 26 Oct 2017 16:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502611 2017-10-26T16:00:00Z Romanskonsert http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502617 Välkomna till en stund med romanser och lieder tillsammans med operastudenterna och Magnus Ricklund. Välkänt och okänt i en vacker höstbukett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 26 Oct 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502617 2017-10-26T17:00:00Z Musiklärarstudenterna spelar kammarmusik http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502625 Klassisk musik är en av inriktningarna på musiklärarprogrammet. Studenterna möts i mindre kammarensembler och spelar valda och för de olika sättningarna lämpliga stycken ur den klassiska repertoaren. Konserten är en del av en ensemblekurs under ledning av lärarna Bernt Wilhelmsson och Thomas Rydfeldt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 27 Oct 2017 10:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502625 2017-10-27T10:15:00Z Musiklärarstudenterna spelar country och americana http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502636 Musiklärarstudenterna väljer mellan fyra musikaliska inriktningar i sin utbildning, och en av dessa kallas för Pop och rock. Begreppet spänner över en mängd populärmusikaliska stilar. I just den här konserten presenterar studenterna en repertoar med fokus på country och americana. Programmet görs i samarbete med läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-30 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-30 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Mon, 30 Oct 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502636 2017-10-30T11:15:00Z Planeta Festival '17 http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505138 Lunchkonsert med världsmusikstudenter årskurs 3 i samband med Planeta Festival '17. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-01 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Wed, 01 Nov 2017 12:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505138 2017-11-01T12:00:00Z Violeta Parra 100 år! http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504365 Varje termin tolkar improvisationsstudenterna kända musikskapare och denna gång är fokus på en av Chiles största artister, Violeta Parra, som skulle ha fyllt 100 i år. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-01 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Wed, 01 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504365 2017-11-01T17:00:00Z Planeta Festival '17 http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505149 Lunchkonsert med världsmusikstudenter årskurs 3 i samband med Planeta Festival '17. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 14:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 02 Nov 2017 12:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505149 2017-11-02T12:00:00Z Urban Spirit http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505109 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 02 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505109 2017-11-02T17:00:00Z Musik till lunch: Uruppföranden av Sigurður Árni Jónsson och Sundman Sääf http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545264 Sigurður Árni Jónsson - Awoe William Sundman Sääf - Den goda framtiden <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-03 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konsert Musik true Fri, 03 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545264 2017-11-03T11:15:00Z Planeta Festival '17 http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505157 Lunchkonsert med världsmusikstudenter årskurs 3 i samband med Planeta Festival '17. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-03 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 03 Nov 2017 12:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505157 2017-11-03T12:00:00Z Pedagogiskt café: Med fantasin som verktyg http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504524 Inspirationsträff för dig som är nyfiken på att arbeta med drama i förskola. Utifrån en berättelse samtalar vi kring och utforskar gemensamt drama som verktyg för att främja lek och lärande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Centrala kalendern www.gu.se Forskning Pedagogik och didaktik Seminarium true Mon, 06 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504524 2017-11-06T17:00:00Z Musik till lunch: Piano http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556148 Pianostudenter spelar Bach, Debussy, Sibelius och Rachmaninov. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konsert Musik true Wed, 08 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556148 2017-11-08T11:15:00Z Lindbladstudion Showcase http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504531 Studenter verksamma vid Lindbladstudion presenterar sin musik. Elektroniska kompositioner, improvisationer, experiment och performances - här visas det senaste, av och med studenter, lärare, forskare och gäster som är verksamma i Lindbladstudion, skolans avdelning för elektronisk musik. I studion bedrivs undervisning i komposition, men också forskning på högsta internationella nivå kring framförallt elektronisk improvisation och generativ musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Workshop Centrala kalendern www.gu.se Konsert Forskning true Wed, 08 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504531 2017-11-08T17:00:00Z Urban Spirit http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505114 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 09 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505114 2017-11-09T17:00:00Z Mahler och en ängels konsert http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504546 Patrik Ringborg, återkommande dirigent på GöteborgsOperan och konstnärlig ledare för de tyska Mahlerdagarna, är tillbaka på Högskolan för scen och musik. Denna gång tillsammans med David Bergström, konsertmästare på GöteborgsOperan, som är solist i Alban Bergs violinkonsert, och Kajsa Lindberg, sångare från operautbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-10 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 19:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Fri, 10 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504546 2017-11-10T17:00:00Z Familjekonsert - Så kan det låta http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504558 Vad har barn och improvisationsmusiker gemensamt? Jo, förmågan att hitta på! Här får dessa fria kreatörer möjlighet att mötas och inspirera varandra. Studenter från improvisationsutbildningen spelar fantasifullt egna och andras låtar, och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 15 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504558 2017-11-15T11:15:00Z Familjekonsert - Så kan det låta http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504573 Vad har barn och improvisationsmusiker gemensamt? Jo, förmågan att hitta på! Här får dessa fria kreatörer möjlighet att mötas och inspirera varandra. Studenter från improvisationsutbildningen spelar fantasifullt egna och andras låtar, och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 16 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504573 2017-11-16T11:15:00Z Urban Spirit http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505122 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Thu, 16 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505122 2017-11-16T17:00:00Z Familjekonsert - Så kan det låta http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504586 Vad har barn och improvisationsmusiker gemensamt? Jo, förmågan att hitta på! Här får dessa fria kreatörer möjlighet att mötas och inspirera varandra. Studenter från improvisationsutbildningen spelar fantasifullt egna och andras låtar, och barnen i publiken är med och påverkar hur det låter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-17 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-17 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Fri, 17 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504586 2017-11-17T11:15:00Z Slagverksensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504604 Följ med in i ett ljudlandskap förgyllt av dova träslag och klingande metall. Läraren Daniel Berg guidar er på en resonansfärd tillsammans med slagverksklassen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-17 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-17 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 17 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504604 2017-11-17T11:15:00Z Forum för scenkonst: Audition - yrkesliv http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502562 I den andra delen av vår seminarieserie om audition ligger fokus på yrkeslivet. Hur går det till att få ett skådespelarkontrakt på Sveriges teatrar? Hur vanligt är audition vid rollsättning, och hur går en audition till? Ser det likadant ut när det gäller teater, musikal och film? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Opera Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Musikal Teater true Mon, 20 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502562 2017-11-20T17:00:00Z Öppna kammarmusikseminarier http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504656 Lär dig mer om kammarmusik! Här finns möjligheten att följa med djupt in i enskilda verk när teorilärarna gräver fram och förklarar spännande detaljer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 21 Nov 2017 09:30:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504656 2017-11-21T09:30:00Z Världens ensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504670 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 22 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504670 2017-11-22T11:15:00Z Världens ensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504676 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Thu, 23 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504676 2017-11-23T11:15:00Z Urban Spirit http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505130 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 23 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505130 2017-11-23T17:00:00Z Världens ensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504685 Nordiskt, karibiskt, musik från Balkan och mellanöstern såväl som egenkomponerade blandformer: Studenter från världsmusikprogrammet spelar egen och andras musik i denna konsertserie som också är en delredovisning i deras utbildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 24 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504685 2017-11-24T11:15:00Z Simons karameller http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504422 Tillsammans med gästläraren Simon Crawford-Phillips bjuder studenter från masterutbildningen i orkesterspel på karameller ur den dåtida och nutida kammarmusikrepertoaren samt dessert i form av framtida klassiker. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 19:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 24 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504422 2017-11-24T17:00:00Z Kammarmusik och höstpromenad http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444568 Kammarmusikkonsert och höstpromenad. Mer information kommer längre fram. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Ingen annan plats! Konsert true Sun, 26 Nov 2017 13:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444568 2017-11-26T13:00:00Z Musik till lunch: Världsmusikensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556184 Musik från Mellanöstern, Haiti och Sverige arrangerad för stråkkvartett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Ingen annan plats! Musik true Wed, 29 Nov 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556184 2017-11-29T11:15:00Z O solo mio http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504703 I slutet av sin första termin på improvisationsmusikerutbildningen framträder studenterna som solister, ensamma på scen för första gången. En konsert där spännvidd i uttryck, ett koncentrerat fokus och överraskande musik väntar publiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Wed, 29 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504703 2017-11-29T17:00:00Z La Noche de Los Mayas - studenter i samarbete med GWO http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504714 Vårt årliga samarbete mellan Göteborg Wind Orchestra och studenterna på klassiska kandidatutbildningen. Den stora blåsorkestern leds i denna konsert av Joachim Gustafsson, en av Sveriges mest efterfrågade dirigenter, och man framför bland annat sydamerikansk musik. Kvällens solist Vlad Stanculeasa har varit konsertmästare i Göteborgs Symfoniker sedan 2010 och tillträdde nyligen samma position i Spanska Nationalorkestern i Madrid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 19:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Thu, 30 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504714 2017-11-30T17:00:00Z Världen i skolan http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504733 Studenter i årskurs ett på världsmusikutbildningen skapar och presenterar en helt ny barnföreställning, som passar utmärkt för barn mellan 6-10 år tillsammans med vuxna vänner. Publiken bjuds in att interagera och påverka uppträdandet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 01 Dec 2017 09:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504733 2017-12-01T09:00:00Z Världen i skolan http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504739 Studenter i årskurs ett på världsmusikutbildningen skapar och presenterar en helt ny barnföreställning, som passar utmärkt för barn mellan 6-10 år tillsammans med vuxna vänner. Publiken bjuds in att interagera och påverka uppträdandet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Fri, 01 Dec 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504739 2017-12-01T11:15:00Z Eternity of a Moment http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504748 I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Mon, 04 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504748 2017-12-04T17:00:00Z Världens vinterkonsert http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504800 På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt att fördjupa sig i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vinterkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 20:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Tue, 05 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504800 2017-12-05T17:00:00Z Julkonsert http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505165 Finstämt och innerligt, jublande och kraftfullt, gammalt möter nytt, vokalt möter instrumentalt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Dec 2017 18:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505165 2017-12-05T18:00:00Z Worlds in Motion http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504811 Studenterna från den internationella masterutbildningen i folk- och världsmusikinterpretation bjuder på smakprov från höstens arbete. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Wed, 06 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504811 2017-12-06T17:00:00Z Musik till lunch: Världsmusikensemble http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556189 Polska och långdans från Västergötland, Dalarna och Småland samt vals och schottis från Sverige och Norge. Arrangerad för tre stråkinstrument och blås. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Musik Konsert true Thu, 07 Dec 2017 11:15:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556189 2017-12-07T11:15:00Z Genrep: Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504431 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 20:30</endDateTime></metadata>]]> Föreställning Centrala kalendern www.gu.se Opera true Thu, 07 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504431 2017-12-07T17:00:00Z Systemisk improvisation http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504909 I detta forskningsprojekt utvecklar Palle Dahlstedt och Per Anders Nilsson nya former för musikalisk improvisation. Tillsammans med studenter presenterar de i den här konserten en särskild typ av teknologiskt medierad ensembleimprovisation, där musikerna interagerar på helt nya sätt. Kommunikationen mellan musikerna transformeras av enkla algoritmer, så att villkoren för den musikaliska interaktionen helt ändras. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Forskning Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 07 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504909 2017-12-07T17:00:00Z Premiär: Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504443 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 20:30</endDateTime></metadata>]]> Föreställning Opera Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 08 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504443 2017-12-08T17:00:00Z Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504458 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 20:30</endDateTime></metadata>]]> Opera Föreställning Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 11 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504458 2017-12-11T17:00:00Z Noli me tangere http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504931 Under den nordiska improvisationsmasterutbildningen för komponerande musiker (NoCoM) som Högskolan för scen och musik erbjuder tillsammans med systerskolorna i Köpenhamn och Oslo, tillbringar studenterna en intensiv termin på vardera skola för att sista terminen åter avsluta där man började. Denna höst är det, utöver de i Göteborg startande förstaårsstudenterna, medstudenterna ur årskurs två med hemskola i Köpenhamn som gästar oss och delar med sig av den musik man skapat under dedikerade studier i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 11 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504931 2017-12-11T17:00:00Z Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504469 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 20:30</endDateTime></metadata>]]> Opera Centrala kalendern www.gu.se Föreställning true Tue, 12 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504469 2017-12-12T17:00:00Z Julshow http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504945 Stor julshow med inslag från många olika utbildningar, som gemensamt skapar en magisk julstämning på Artisten. Allt från storslagna ensembleframföranden till intima soloprestationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 20:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Föreställning Musik Opera Teater Musikal Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 13 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504945 2017-12-13T17:00:00Z Julshow http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504955 Stor julshow med inslag från många olika utbildningar, som gemensamt skapar en magisk julstämning på Artisten. Allt från storslagna ensembleframföranden till intima soloprestationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 20:30</endDateTime></metadata>]]> Föreställning Opera Konsert Musik Teater Centrala kalendern www.gu.se Musikal true Thu, 14 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504955 2017-12-14T17:00:00Z Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504482 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 20:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Opera Föreställning true Fri, 15 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504482 2017-12-15T17:00:00Z Ett sekel i två akter http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504494 Från Haydn till Hindemith på 100 år: Två kortoperor utgör höstens slutproduktion från kandidatprogrammet i opera tillsammans med University of Gothenburg Symphony Orchestra och dirigent Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-16 20:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreställning Opera true Sat, 16 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504494 2017-12-16T17:00:00Z Musikalkonsert http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504995 Första årets studenter på musikalprogrammet visar upp sig offentligt för första gången. Konserten är en examination i kursen "vokal gestaltning¿ där musikalnummer framförs sceniskt. En högklassig musikalupplevelse utlovas. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-18 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musikal Musik true Mon, 18 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504995 2017-12-18T17:00:00Z Klassisk stråkorkester http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505050 Traditionsenligt avslutar Simon Crawford-Phillips höstterminen tillsammans med studenter på den klassiska kandidatutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Thu, 21 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505050 2017-12-21T17:00:00Z Doktorandseminarium: Cecilia Jeppsson http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136549998 Temat på avhandlingsarbetet är: Sociala villkor för barns kultur- och musikutövande i kulturskolan <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Doktorandseminarium Ingen annan plats! Forskning Utbildning true Thu, 18 Jan 2018 09:00:00 GMT http://hsm.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=546588&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136549998 2018-01-18T09:00:00Z