Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning och examen i Contemporary Performative Arts har du med dig en mängd nya verktyg. Utbildningens mål är indelade i tre kategorier.
Här kan du läsa mer om vart och ett av målen och vad de innebär.

Mål för kunskap och förståelse

Du ska kunna

- förverkliga och presentera ett eget konstnärligt reflekterande arbete inom givna tidsramar genom att självständigt och metodiskt identifiera, formulera och gestaltningsmässigt undersöka problem och frågeställningar
- analysera, tolka och redogöra för det offentliga rummets komplexitet genom att teoretiskt och gestaltningsmässigt undersöka och formulera dess principer
- analysera och redogöra för hur samhällets politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer samverkar i det offentliga rummet
- analysera, tolka och redogöra för det offentliga rummets komplexitet genom att platsspecifikt praktisera och gestaltningsmässigt undersöka konstnärens och konstens roll i en ny miljö
- redogöra för aktuell och historisk teoribildning, forskning och debatt kring scenisk gestaltning i allmänhet och kunna kritiskt relatera din egen och andras sceniska praktik och verk i en sådan kontext
- redogöra för olika sätt att förstå och beskriva meningsskapande och tolkning i relation till scenisk gestaltning samt applicera dessa angreppssätt på egna och andras verk
- redogöra för metoder inom konstnärlig forskning, vetenskapliga förhållningssätt och teoretiska och kritiska perspektiv

Mål för färdighet och förmåga

Du ska kunna

- självständigt reflektera teoretiskt som gestaltningsmässigt inom områdena dansfilm, performativ ljudkonst och fysisk gestaltning
- utifrån en klar förståelse för dess villkor och komplexitet använda det offentliga rummet som arena för sceniskt gestaltande arbete
- självständigt reflektera teoretiskt som gestaltningsmässigt kring konstnärens och konstens roll utifrån det platsspecifika rummets villkor
- reflektera självständigt kring sitt yrkeskunnande och scenkonstens roll i ett socialt och samhälleligt perspektiv
- självständigt driva, utveckla och förfina gestaltningsprocessen samt utveckla egna metodiker och angreppssätt i det gestaltande arbetet och meningsskapande arbetet
- självständigt generera idéer och koncept samt med hög precision artikulera och utveckla dessa
- självständigt planera och genomföra komplexa scenkonstnärliga projekt inom givna tidsramar, både individuellt och i samarbete med andra kompetenser
- kommunicera kring konstnärliga frågeställningar och det egna arbetet i dialog med andra
- tillämpa ett nyskapande och ifrågasättande angreppssätt i identifiering och formulering av uppgifter kring scenisk gestaltning

Mål för värderingsförmåga och förhållningssätt

Du ska kunna

- självständigt utvärdera och kritiskt analysera egna och andras idéer, processer och resultat
- självständigt identifiera och kritiskt analysera det offentliga rummets komplexitet utifrån samhällets politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer
- tillämpa ett kritiskt perspektiv och självständigt analysera det offentliga rummets komplexitet utifrån vad som begreppsmässigt kan vara definierat och odefinierat
- relatera egna och andras verk till historiska, kulturella, samhälleliga och etiska sammanhang
- tillämpa ett kritiskt perspektiv på den moderna scenkonstens roll och ansvar och konstruktivt diskutera dessa frågor med både experter och allmänheten
- självständigt identifiera, beskriva och utveckla den egna lärandeprocessen

 

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2016-09-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://hsm.gu.se/Utbildning/contemporary-performative-arts/mer-om-utbildningen/
Utskriftsdatum: 2017-11-19