Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning och examen i Contemporary Performative Arts har du med dig en mängd nya verktyg. Utbildningens mål är indelade i tre kategorier.
Här kan du läsa mer om vart och ett av målen och vad de innebär.

Mål för kunskap och förståelse

Du ska kunna

- förverkliga och presentera ett eget konstnärligt reflekterande arbete inom givna tidsramar genom att självständigt och metodiskt identifiera, formulera och gestaltningsmässigt undersöka problem och frågeställningar
- analysera, tolka och redogöra för det offentliga rummets komplexitet genom att teoretiskt och gestaltningsmässigt undersöka och formulera dess principer
- analysera och redogöra för hur samhällets politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer samverkar i det offentliga rummet
- analysera, tolka och redogöra för det offentliga rummets komplexitet genom att platsspecifikt praktisera och gestaltningsmässigt undersöka konstnärens och konstens roll i en ny miljö
- redogöra för aktuell och historisk teoribildning, forskning och debatt kring scenisk gestaltning i allmänhet och kunna kritiskt relatera din egen och andras sceniska praktik och verk i en sådan kontext
- redogöra för olika sätt att förstå och beskriva meningsskapande och tolkning i relation till scenisk gestaltning samt applicera dessa angreppssätt på egna och andras verk
- redogöra för metoder inom konstnärlig forskning, vetenskapliga förhållningssätt och teoretiska och kritiska perspektiv

Mål för färdighet och förmåga

Du ska kunna

- självständigt reflektera teoretiskt som gestaltningsmässigt inom områdena dansfilm, performativ ljudkonst och fysisk gestaltning
- utifrån en klar förståelse för dess villkor och komplexitet använda det offentliga rummet som arena för sceniskt gestaltande arbete
- självständigt reflektera teoretiskt som gestaltningsmässigt kring konstnärens och konstens roll utifrån det platsspecifika rummets villkor
- reflektera självständigt kring sitt yrkeskunnande och scenkonstens roll i ett socialt och samhälleligt perspektiv
- självständigt driva, utveckla och förfina gestaltningsprocessen samt utveckla egna metodiker och angreppssätt i det gestaltande arbetet och meningsskapande arbetet
- självständigt generera idéer och koncept samt med hög precision artikulera och utveckla dessa
- självständigt planera och genomföra komplexa scenkonstnärliga projekt inom givna tidsramar, både individuellt och i samarbete med andra kompetenser
- kommunicera kring konstnärliga frågeställningar och det egna arbetet i dialog med andra
- tillämpa ett nyskapande och ifrågasättande angreppssätt i identifiering och formulering av uppgifter kring scenisk gestaltning

Mål för värderingsförmåga och förhållningssätt

Du ska kunna

- självständigt utvärdera och kritiskt analysera egna och andras idéer, processer och resultat
- självständigt identifiera och kritiskt analysera det offentliga rummets komplexitet utifrån samhällets politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer
- tillämpa ett kritiskt perspektiv och självständigt analysera det offentliga rummets komplexitet utifrån vad som begreppsmässigt kan vara definierat och odefinierat
- relatera egna och andras verk till historiska, kulturella, samhälleliga och etiska sammanhang
- tillämpa ett kritiskt perspektiv på den moderna scenkonstens roll och ansvar och konstruktivt diskutera dessa frågor med både experter och allmänheten
- självständigt identifiera, beskriva och utveckla den egna lärandeprocessen

 

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2016-09-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?