Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Master Contemporary Performative Arts

Denna internationella masterutbildning vänder sig till dig som är utövande konstnär med ett intresse för scenisk gestaltning i tvärkonstnärliga situationer. I centrum för utbildningen står frågor som rör kontext och konstnärens interaktion med det omgivande samhället. Du söker till programmet med ett undersökande projekt som sedan går som en röd tråd genom hela utbildningen. I mötet med dina medstudenter, din handledare, gästlärare från konstområdet, såväl som experter från andra fält får du möjlighet att pröva nya perspektiv och utmana din praktik. Du läser flera kurser tillsammans med masterstudenterna i teater, fördjupat skådespeleri och musikdramatik. Programmet är forskningsförberedande.

Foto: Johan WingborgStudenter på masterprogrammet i Contemporary Performative Arts 2016-2018, från vänster: Adriana Essén, Anna Thunström, Annika Britt Lewis och Georgios Giokotos. Ej på bild: Josefine Chiacchiero, Camilla Ekelöf och Maria Labraki. Foto: Johan Wingborg

Vad innehåller utbildningen?

Fysisk gestaltning

Fokus i fysisk gestaltning ligger på aktörens fysiska berättande, där det sceniska innehållet uttrycks genom det kroppsliga agerandet. Det är en högst visuell form av scenkonst som sällan följer ett dramatiskt linjärt händelseförlopp. Arbetet är ofta ”devised” snarare än att det växer fram utifrån en förutbestämd text och oftast har det tvärkonstnärligt ursprung och rör sig mellan teater, dans, rörelsekonst, performance, installation, musik och visuell konst.

"oftast har det tvärkonstnärligt ursprung och rör sig mellan teater, dans, rörelsekonst, performance, installation, musik och visuell konst”Föreställningarna utmanar ofta traditionella spelplatser och aktör-/åskådarrelationer. Den här typen av scenkonst finner man inom former som fysisk teater, dansteater, performance, postdramatisk teater, mim, commedia dell'arte, ”devised theatre” och platsspecifik konst.
 

Dansfilm

Området definieras koreografi för rörliga bilder – dans för kamera – och är internationellt en egen genre med lång och bred tradition. Dance for screen är ofta innovativa produktioner där koreografin inte först och främst registreras av en kamera utan omskapas till en syntes av flera språk genom dans, ljud och bild. Dans och film har utbyte av varandra genom sina många likheter samtidigt som de bygger helt olika vokabulär.
Genren har en möjlighet att ge den breda publiken en helt ny kunskap om dansens många sidor från helt nya vinklar – i slow motion, via fågelperspektiv, vid en strandkant eller mitt i city. Berättandet är abstrakt och möjligheterna oändliga.

"i slow motion, via fågelperspektiv, vid en strandkant eller mitt i city"

Dance for screen ger dansare och koreografer en helt ny scen att utforska och en ny publik att möta. Filmskaparen får ett nytt område att arbeta inom som är kopplat till rörelse, där filmens berättelse är mer baserad på det visuella och mindre på dialog och replik. Dance for screen är extremt visuellt och oftast ickeverbalt med stora möjligheter att nå över de språkliga barriärerna och ut internationellt.
Performativ ljudkonst

Performativ ljudkonst är ett uttryck inom ljudkonstfältet där performativ gestaltning integreras med det ljudande och där iscensättning i en offentlig rumslighet komponeras i dialog med det ljudande stadsrummet, ett undersökande av de redan existerade ljuden på platsen.
Genom fysiskt rörliga ljudkällor och en gestaltning som skapas med rörelse, uppstår förskjutningar i lyssnarens perception och en ny fokusering av det offentliga rummets soundscape och dess accenter.

en ny fokusering på det offentliga rummets soundscape och dess accenterHär skapas en performativ scenisk händelse där ljudet i iscensättningen är centralt och lyfts fram via gestaltningen, allt i samverkan med rummet och de visuella elementen.
 

Det offentliga rummet och andra rum än de traditionella spelplatserna

I det offentliga rummet synliggörs samhället. Det är en spelplats där politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer samverkar. Genom att arbeta med sociala processer som en parameter och metod medvetandegörs de svårigheter och möjligheter som det offentliga rummet innefattar, en problematik vilken är förutsättningen för att skapa en dynamisk spelplats likt en öppen verkstad, i detta rum. Detta väcker frågan om vilka komplikationer, förhandlingar och problemlösningar som kan uppstå under arbetet i det offentliga rummet.
Iscensättningar som är platsspecifikt relaterade utmanar konstnären att undersöka och reflektera över den mångfald av koder och betydelser som ett sådant rum bär på. Konstnären måste förhålla sig till vad som är definierat och vad som är odefinierat och vem som kan ställa frågan om vem som äger tolkningsrätten av detta rum.

"Iscensättningar som är platsspecifikt relaterade utmanar konstnären att undersöka och reflektera över den mångfald av koder och betydelser som ett sådant rum bär på."Genom att förflytta sin praktik till en ny, och ofta belastad kontext, förtydligas och ifrågasätts både konstnärsrollen och konstens roll. Hur kan konst bidra till att sociala och kulturella infrastrukturer förändras och utvecklas genom ett arbete i det offentliga rummet?
I det utopiska demokratiska rummet finns ingen ägare eller någon som har större beslutsrätt än någon annan.

"I det utopiska demokratiska rummet finns ingen ägare eller någon som har större beslutsrätt än någon annan."

Genom att arbeta i denna miljö, vilket blir som i ett nytt och okänt rum, ett rum utan väggar som skyddar, ett rum fullt med signaler och påståenden, tvingas konstnären till att vara öppen, tillåtande, inkännande och beslutsam.


Entreprenörskap och kommunikation – nationellt och internationellt

Som konstnär behöver man en specifik kunskap om marknad och kommunikation som skiljer sig från gängse entreprenörskap. I Contemporary Performative Arts ges studenten specifika kunskaper om konstens kommunikationsmetoder.

"skapa insikter om de skillnader som finns mellan olika nationella och sociala kontexter"Det handlar att utifrån det egna konstnärskapet/varumärket arbeta nationellt och internationellt och skapa insikter om de skillnader som finns mellan olika nationella och sociala kontexter. Utbildningen ger studenterna beprövade och handfasta metoder och verktyg för de krav som marknaden ställer på kommunikation med publiken och dess kontext.
 

Internationalisering

Verksamheten vid Högskolan för scen och musik genomsyras av ett internationellt perspektiv. De konstnärliga uttryck vi utbildar i är internationella. Detta gör det extra viktigt att skapa möjligheter för våra studenter att redan under utbildningen komma i kontakt med internationella miljöer.

"ingår att studenten ska resa till olika länder inom EU för att delta i workshops och kurser"Genom internationella nätverk möjliggörs både student- och lärarutbyten med andra länder, samt deltagande i internationella konstprojekt och vetenskapliga projekt.
I denna utbildning ingår att studenten ska resa till olika länder inom EU för att delta i workshops och kurser vid festivaler och universitet. Internationella lärare besöker Göteborg och lärarna här reser ut till olika lärosäten i Europa, vilket än mer stärker tanken på ett internationellt nätverk för såväl lärare som studenter.
 

Samarbeten

Utbildningen går i takt med masterutbildningen i skådespeleri med gemensamma kurser och seminarier. 

Samverkansprojekt med Nahda Arts School for Social Theater i Kairo

Video: Masterstudenterna i fördjupat skådespeleri och Contemporary Performative Arts var i Kairo en septembervecka 2017 för gemensamma workshops med Nahda Arts School for Social Theater (NAS). Studenterna deltar i workshopveckan inom ramen för kursen "Kulturutbyte med skådespeleriet som språk” med mål att bl a identifiera olika förutsättningar att skapa scenkonst i en annan kultur än den svenska, och att visa på olika sätt att kommunicera genom ordlös scenkonst. Workshopledare var Mustafa Wafi och Tinna Ingelstam (Nahda) samt Henrik Andersson från Högskolan för scen och musik. Utbytet genomfördes med stöd från Svenska Institutet samt stipendier från Mary von Sydow född Wijks donationsfond.

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2017-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?