Till startsida
Webbkarta

Konstnärligt masterprogram i teater, fördjupat skådespeleri (120 hp)

Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri, vänder sig till dig som varit yrkesverksam skådespelare några år och längtar efter att utforska något du hittills aldrig haft möjlighet att göra. Utbildningen syftar till att vidareutveckla ditt sceniska språk, dina konstnärliga drivkrafter och sceniska uttryck. Utbildningen är forskningsförberedande.


Nästa ansökningsperiod till programmet är mellan 1 december 2015 och 15 januari 2016.

Nya studenter hösten 2014: Charlott Lihnell, Annikki Wahlöö, Jennie Rydén, Caisa-Stina Forsberg (Foto: Johan Wingborg)

Examination 2014
I februari och april ägde examinationerna med dåvarande studenterna Erika Blix, Cecilia Milocco, Ami Skånberg Dahlstedt, Anna Söderling och Tove Wiréen rum.
Läs mer om deras projekt här

 

Nyfiken på utbildningen? I en ny film får du inblickar i idéer och miljöer
Till filmen

Läs mer om tidigare studenter
Läs mer om lärarna och deras syn på utbildningen

Utbildningens innehåll
Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri är en tvåårig utbildning på heltid och består av fyra delar. Största delen i utbildningen är ett självständigt reflekterande arbete (examensarbete) där du genomför ditt eget projekt utifrån en specifik frågeställning/ undersökning. I arbetet med det egna projektet får du stöd genom handledning och seminarier. 


Den andra delen utgörs av gemensamma kurser för masterstudenterna inom området teater, där viss undervisning också sker i samarbete med masterutbildningen i musikdramatik. Denna del består av fyra olika kurser som tar avstamp i skådespelarens identitet och yrkesroll: Skådespelaren och metodiskt arbete
Skådespelaren och performance
Skådespelaren och film
Skådespelaren och regi


Den tredje delen består av kursen Den reflekterande praktikern. Här ingår teoretiska och vetenskapliga förhållningssätt, metoder för konstnärlig forskning och kritiska perspektiv. 


Den fjärde delen är en valbar kurs.

Fördelning av poäng på de olika delarna
1,5 högskolepoäng = 1 veckas arbete
1. Självständigt arbete (examensarbete), 60 högskolepoäng
2. Gemensamma kurser, master fördjupat skådespeleri,
37,5 högskolepoäng:
       Skådespelaren och film, 7,5 hp
       Skådespelaren och regi, 7,5 hp
       Skådespelaren och metodiskt arbete, 15 hp
       Skådespelaren och performance, 7,5 hp
3. Den reflekterande praktikern, 15 högskolepoäng
4. Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng

Utbildningens mål
Studenten ska efter avslutad utbildning
- visa ett fördjupat kunnande inom skådespeleri
- ha breddat sin kompetens genom nya kunskaper inom bl a filmskådespeleri, teaterregi och pedagogik
- ha fördjupade färdigheter i att reflektera kring sitt yrkeskunnande och teaterns roll i ett större perspektiv
- visa förmåga att förverkliga och presentera ett eget konstnärligt reflekterande arbete inom givna tidsramar, genom att självständigt och metodiskt identifiera, formulera och gestaltningsmässigt undersöka problem och frågeställningar
- ha kunskaper i och erfarenhet av metoder för konstnärlig forskning, vetenskapliga förhållningssätt och teoretiska och kritiska perspektiv
- visa förmåga att kommunicera kring konstnärliga frågeställningar och det egna arbetet i dialog med andra

Kontaktinformation

Catharina Bergil

Enhetschef,

Telefon:
0768-581247

Kontaktinformation

Monica Danielson

Studierektor,

Telefon:
031-786 4016